„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent: JusTa s.c. Justyna Mazurek, Waldemar Kędzierski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt pt.

Zakup wyposażenia dla obiektu hotelowego z częścią gastronomiczną z szansą na rozwój firmy.

Wartość projektu: 302 473,00 PLN

Wartość dofinansowania: 181 030,09 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl